1941-1945 Böyük Vətən Müharibəsindən Qayıdan Qızılavarlılar

Şair / Tarixçi

           Dəlləkoba

 1. Əliyev Əli Mustafa oğlu
 2. Rüstəmov Rüstəm Baba oğlu
 3. Şahməmmədov Əli Heydərağa oğlu
 4. Salayev Oruc İsrafil oğlu
 5. Hüseynov Hüseynəli Qurban oğlu
 6. Ağayev Əzizəli Əmrah oğlu
 7. Ağayev Qənbər Əmiraslan oğlu
 8. Fərziyev Adi Cahangir oğlu
 9. İbadov Mansur Söhbət oğlu
 10. İbadov Fazil Söhbət oğlu
 11. İbadov Murtuz Mustafa oğlu
 12. Həmidov Davud Əliağa oğlu
 13. Səmədov Yəhya Hacıəli oğlu
 14. Qurbanov Cəbrayıl İsrafil oğlu
 15. Qurbanov Xalıq İsrafil oğlu
 16. Qurbanov Qafar Mikayıl oğlu
 17. Həmidov Cəfər Feyzi oğlu
 18. Ağacanov Əsədulla Mirzəcan oğlu
 19. Həşimov Yaqub Rəhim oğlu
 20. Həşimov Əbülfət Rəhim oğlu
 21. Həşimov Salman Rəhim oğlu
 22. Kazımov Mirqubad Cavad oğlu
 23. Ağacanov Əliəsgər Babacan oğlu
 24. Məmmədov Lifti Bayram oğlu
 25. Məmmədov Novruz Rüstəm oğlu
 26. Məmmədov Əsgər Rüstəm oğlu
 27. Məmmədov Xanəli Ağali oğlu
 28. Ağacanov Həzərxan Mirzəcan oğlu
 29. Mirzəyev Murtuz Nağdı oğlu

   

  Peysə

 1. Fətullayev Əşrəf Əsəd oğlu
 2. Fərəcov Abuzər Həbibulla oğlu
 3. İsayev Rufulla Sərdar oğlu
 4. Əliyev Ağali Talıb oğlu
 5. Payızov Ələsgər Əkbər oğlu
 6. Payızov Vəli İmamverdi oğlu
 7. Ağayev Nuru Talverdi oğlu
 8. Mirzəyev İman Səfərəli oğlu
 9. Əhədov Daxıl Qasım oğlu
 10.  Ağayev Yavər Ələkbər oğlu
 11.  Əhədov Qiyas Qasım oğlu
 12.  Əhədov Almas Qasım oğlu
 13.  Əhmədov Calal Məhməd oğlu
 14.  Əzizov Təhməz Cabbar oğlu
 15.  Əliyev Cəfər İsa oğlu
 16.  Xəlilov Qubad Qurban oğlu
 17.  Gənciyev İzzət İbrahim oğlu
 18.  Əliyev Şıxəli Talıb oğlu
 19.  Bəşirov Əjdər Həşim oğlu

   

        Toyba

 1. Abbasov Allahqulu Xanqulu oğlu
 2. Abbasov Zaman Xanbaba oğlu
 3. Abbasov Cəfər Cəfərqulu oğlu
 4. Abbasov Yapun Xanbaba oğlu
 5. Abbasov Əmir Cəfərqulu oğlu
 6. Nuriyev Məmməd Əsəd oğlu
 7. Qənbərov Eynəli Gülməmməd oğlu
 8. Eyvazov Əbülfəz Baba oğlu
 9. Mirzəyev Ayaz Talıb oğlu
 10.  Mirzəyev Mehbəli Əjdər oğlu
 11.  Əsgərov Məmməd Hüseyn oğlu
 12.  Əsgərov Hacıağa Hüseyn oğlu
 13.  Ağayev Şəkər Hüseyn oğlu
 14.  Heydərov Fazil İmaməli oğlu
 15.  Babayev Əliabbas Səttar oğlu
 16.  Fətullayev Sərdar Heybət oğlu
 17.  Fətullayev Yavər Heybət oğlu
 18.  Fətullayev Şabi Əziz oğlu
 19.  Malıyev Gülağa Rəhim oğlu
 20.  Malıyev Aliağa Rəhim oğlu
 21.  Rəhmətov Mənəf Əsət oğlu
 22.  Nəcəfov Qüdrət Rəhmət oğlu
 23.  Əsgərov Məmməd Əşrəf oğlu
 24.  Səmədov Əbdüləli Allahverən oğlu
 25.  Səmədov Dadaş Həşim oğlu
 26.  Həşimov Abdulla Əsətulla oğlu

   

         Leysan

 1. Lətifov Hilal Qəhrəman oğlu
 2. Kişiyev Oğol Əkbər oğlu
 3. Lətifov Bayram Qəhrəman oğlu
 4. Qənbərov Xalıq Zərbiəli oğlu
 5. Kişiyev Kişi Əkbər oğlu
 6. Məmmədhəsənov Qiyas Qənbər oğlu
 7. Mustafayev Vahab Cəbi oğlu
 8. Mahmudov Tağı Mirzəcan oğlu
 9. Mahmudov Allahyar Mirzəcan oğlu
 10. Sadıxov Əbülfəz Allahverdi oğlu
 11. Sadıxov Xudaverdi Allahverdi oğlu
 12. İsrafilov Yusub Hüseyn oğlu
 13. Şahbazov Eynəli Məmmədbağır oğlu
 14. Şahbazov Mehbəli Məmmədbağır oğlu
 15. İsrafilov Hidayət Hüseynqulu oğlu
 16. Mirhəsənov Sultan Qənbər  oğlu

 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz