Bir şәkilin tarixçәsi...

 

 

 

 

 

Şair / Tarixçi

 

Aşağıdaki şәkil 1955-ci ildә çәkilib. Şәkli, rayonumuzda vә hәm dә kәndimizdә yaxşı tanınan, sevilәn fotoqrafçı Hәbib müәllim çәkib.

O illәrdә Qızılavarda mәktәb 7 illik idi. Şәkildә gördüyümüz şagirdlәr dә 7 illik mәktәbin sonuncu sinif (7-ci sinif) şagirdlәridir.

Şәkilә baxaraq 50-ci illәrdә kәndimizdә oxuyan şagirdlәrin vәziyyәtlәri haqqında fikrilәr deyә bilәrik. Geyimlәri, oturuşları, baxışları, ailә vәziyyәtlәri vә s. haqqında.

Bәs şәkildәki şagirdlәr kimlәrdir?

han%203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Sıra - Suğra, Höccәt Qüdrәtov, Maral Mәmmәdova, Qabil İbadov, Hәzәrxan Payızov vә Dövlәt,

II. Sıra - Vәsi Bәşirova, Tacı, Bәbir Mәmmәdov, Qәlәmirzә müәllim (İsayev), Hacıbaba müәllim (Әmrahov), Tәyyarә, Gülzar,

III. Sıra - Çıraq, Almas, Cabir, Xanәli Ağayev, Qәzәnfәr, Mirzәli Mirzәyev, Qurban.


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz