Bıji yolə şair!

 

 

 

 

 

 

 

 

Çəmə mellim, Tolışon yolə şair Camal Lələzoə, moədə bıə ruj mubarək bıbo.

Sin vey vocib ni. "Dıl dıştə dəvo qəte zındəbu" ji bəbe bəvədə...

100 sini ğeyd bıkımon inşallah...


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz