Mahirə vəyu bə rəhmət şə

Çan ruje çiç kardəm zındənim. Dasonım bə yəndı pevuşedə. Iştə səəm gin kardə. İd omə sevinmiş be zındənim, idi ğeyd karde zındənim. Bəzi koonom sə kardə, rohət be zındənim. Hiç toxtə bedənim. Çün hamsuəm bə rəhmət şə. Ən nezə hamsuəm, ən mehribanə hamsuəm, ən əzizə hamsuəm bə rəhmət şə. Çəmə əğlon Mahirə vəyu bə rəhmət şə... Bə Ğızılıvo yas eqınyə...

Cıvon bə rəhmət şədə odəmi ğəhər qətedə, sıxan peydo karde zındəni bı nıvıştə. Mamju sıxanonən ğəhəriko odəmonku vitedən... Xanəli Tolışi çəmə dılə sıxanış bə yaziş ekardə. Ey baxş kardəm...

Xıdo Mahirə vəyu rəhmət bıko. Vırəş cənnət bıbo... Amin!

Xıdo bə bonoş, hovonoş, ğohom-əğrobonoş, bə Loğmani, bə Elnuri, bə Aynuri səbr bıdo...

Elnur Ağayev

Mahirə adında bir gəlin köçüb

Həyalı-ismətli bir gəlin köçüb,
Hörmətli-izzətli bir gəlin köçüb.
Namuslu- iffətli bir gəlin köçüb,
Pərişan eyləyib kənddə hamını.

Sözündən, dilindən yoxdu inciyən,
Şəfqətli əlindən yoxdu inciyən.
Mahirə gəlindən yoxdu inciyən,
Saxlardı hamının ehtiramını.

Dönmüşdü elə bil bayram ayına,
Ətrafda yox idi əsla tay ona.
Öyrəşdik verdiyi bayram payına,
Unutmaq olarmı duzu- tamını.

Köçməyi olubdu kədər - dərd bizə,
Onsuz boş görünür ev, həyət bizə.
Təsəlli budur ki ürəyimizə,
Oğul - qız qoruyur yanar şamını.

Ardınca ağlayır bacı- qardaşı,
Sızlayır, inləyir Loğman- yoldaşı.
Sonuncu hədiyyə olub başdaşı,
Gəlin, dur Loğmanın al salamını.

15. 06. 2018. ( Xanəli Tolış.)


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz