Ğızlıvoәdә “Hint tapınağı”

Elnur Ağayev / Tarixçi

Şımәnәn yodәdә bәbe: keynә bә di, bә Ğızlıvo Hind kino әvoy hәmә di kulubәdә әbiy. Zoon-kinon, merdon-jenon kulubәdә ıştә vırә әstәnin. Kulubәn vey basabas әbiy. Kion skameykәdә әnıştin, kion sәpo amandin, kion pencә vәdә әnıştin, kion arәdә bejji әnıştiy, kion kulubi dumontono rәmkon sәpә boştә vırә peydo әkәn.

Bә kino omә har kәsiku 20 kәpik nәbiy. Beçi qorәn kinomexanik Hüseybala әvotiy ki, çiki pul kame, ә ya i çәşi diyә bakay, yainki i lınqisә bamande diyә bakay. Bә zәrfәt arәdә әvoy yoxlәmişәn әkәy... әma çı Hüseynbala hәxiәn doy lozime: Masalluәdә tanışonoş hıstıbe, bı hesobәn Hint kino rayoni bә peşt sıftә bә Ğızlıvo kulup әvoy...

Ğızlıvojon anә bә Hint kinoşon xoş әvoy bәştә әğlonәn Hint nomon әnen. Şaka, Vijay nomon çә rujonku mandә. Hәlәn diyәdә bı nomәdә әğlonomon hıste...

Hint kino iqlә çәmә diyәdә ney hәmә Tolışә diyonәdә bә mod be. Bo çimi qorәn joğo әvotin: Tolışon әjdodon Hindistanәdә ome qorә Tolışon joğo bә Hint kinon vey diyә kardәn...

Zındәm, ısә bәvotışon, “Elnur, xey bıbo, әğılәti bә yod dәşә?” Ney, ney, qele sәbәbış hıste...

Ә ruji qele nezә dusti bәmış “google xәritәdә” çәmә diyәdә bıә Piәseydi ğәbi vırә hissәş vığandә. Әyo Piyәseydi ğәbisә “Hint tapınağı” nıvıştә bıә. Sıftә sırim. Çәğın çәmә di Hint kino heyranәti bә yodım dәşe. Çәğın ıştәn bәştәm vote, mavuji kiysә dәmә zәrәfәt kardә. Çәğın voteme, bıdә imi bınıvıştım, çiki çı “google xәritәdә” sәәş beşedә bıdә imi bıdәy düz kardә...


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz