Molla Yusifli ğəbostonədə iməcilik

Çı diku xəbə doydən:

Umri peştimej Molla Yusifli ğəbostonədə iməcilik bəbe. Di camaat bə i vırə bome, ğəbostoni təmiz bakan. Alafon bəjen, doon xıçon kırt bakan.

Im iməcilik çəmə diyonədə iminci kərə ni. Vote bəbe ki ım iməciliyon ha sor kardə bedən. Xıdo imi fik kardəkəson coni səlomət bıko.

İ sor ğəbostoni iməciliyi bəpeşt doxtor Zabit Talıbovi joğo nıvıştəşbe:

“Allah rəhmət eləsin cəmi ölənləri. Ruhları şad olsun... Allah bütün iməcilik iştirakçılarından və bunu təşkil edənlərdən də razı olsun...

Ancaq bu mənzərəni seyr etdikcə düşünürəm, görəsən bu rəhmətliklərin dirisinə necə qayğı göstərirdik, necə qiymət verir, qulluq edir, dəyərləndirirdik?...

Gözəl şairimiz Cabir Novruzun (Allah rəhmət eləsin) gözəl də şeri var: “Sağlığında qiymət verin insanlara”...

Düze, inson jiyədə bey ğıymət doe vey vojibe. Əmo çəmə mədəniyəti ən yolə cəhətonədə qeleyən əve ki marde bəpeştən bəştə yolon ğıymət doy yodo bekardənimon.

Xıdo həmə mardono rəhmət bıko...


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz