Xanverdi muəllimi qələmə həxədə qəp

http://www.youtube.com/watch?v=jJMvPULxRQ4&t=247s

 

Xanverdi muəllim çı Tolışi məholi ən çokə qələmə üstüonədə qılınie. Əğılətiku bı ko həvəsıj bıə. Eçi əğılətiku kardə qələmə toğon ısən çokə ambu, çokə sef vardedə. Bı videodə Xanverdi müəllim Tolışi vişonədə ambuə, serə telə qırdə kardedə. Bakaşte, çəğın əvoni qələmə bakay. Xanverdi muəllim Qızlıvo di məktəbi ən yoddə mandə, nümünəvi muəllimonəde. Isə pensiyə beşə. Xıdo bə Hacı Xanverdi əmi, bəçəmə Şəkərə əmi xəşəconəti bıdey.

Taleh AĞAYEV


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz