АЗ ТОЛЫШИМ- ГЫЗЛЫВОЖИМ!

Иззатали Исмаилов

Аз толышим- Гызлывожим,
Дыштə ели фəхыр кардəм.
Чокə фəрзəндим, дивожим,
Бə хосə, пы-мо сə гардəм.

Гызлыво hарчо мəhшуре,
Дыштə, вей мəрдə инсонон.
На дивожи, дылыш нуре,
Шонисəн, шине чəвон зывон.

Əгəр, ыйо гонəг быбош,
Дайим, бəмəсеш шинə гəп.
Жимонику, лəззəт бəбаш;-
Дыл обəбе, рост бəбе тəб.

Ысə-ысə, ошго бедə,
Нəзо, алимə одəмон.
Чы Гызлыво, сырр обедə-
Шове кардə, дəмə зəмон.

Торихəдəй; Тофиг Илhoм!
Халыг Гурбанов -елондə.
Ханəли Толыш -вылə ном-
Чамал Лəлəзоə-дылондə!

Ныстемоне, нур шəhидон,
Əвон-чы вəшти былбылин,
Нəхе горош, дошоне чон-
Чы Толышстони -дылин!

Валлаh, чымы сыхан росе,
Бə Хыдо, кардедəм дыво.
Ым, ел-обəм, мəрде, хосе -
Фəхыр кардəм, ды Гызлыво!!!

Иззəтəлим, гурбəтəдəм,
Чымы дылдə, орзу вейе.
Аз ha руж, гылей вəштəдəм-
Чоным ды ди, чəшым бəйе!!!

24 .03.2018 сор. НОРИЛЬСК-ГЫЗЛЫВО.


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz