Bəştə folklori sohib beşəmon

 

Elnur AĞAYEV / Tarixçi

Çəmə rəhmətliyə Bəsdu vəyu / Ağayev Bəsti Ağakişi qızı / (Xıdo ey vey vey rəhmət bıko) vey folklor əzıniy. Əmə əğıl bıədə çə folklor numunundə hoj bəmə əvotiy. Əmən əğıl be qoroş ın folkloron veyən diqqət nəkəmon. Əncəx çəvonədə çımı yoddə mandə i kuplet hıste. Çimi tırki variəntən hıste, əncəx Bəstu vəyu ey bəmə tolışi əvotiy:

Kinə piəkəs merd bəbe,

Nıpiəkəs nomerd bəbe,

Kinə bıpio nıstənoş,

Əvən boto dard bəbe.

Xıdo tıni vey vey rəhmət bıko Bəstu vəyu.

*        *        *

Bəni Bəstu vəyu çəmə diədə folklor, nağıl, məsəlon zınə vey nənəmon, dodomon, vəyumon, dədəmon, pıəmon, hovə-boəmon hıste. Çanə ovoni bə yazi nıvıstənımon ə odəmon bə rəhmət şe bə peşt ın sıxanonən həmmə gin bedən, yainki çəvon kam hissə çəmə yodədə mandedə.

Boənən ın sıxanon bə yazi ekəmon. Ğasbu iqlə sıxan bəbe, iqlə misra bəbe, iqlə kuplet bəbe, eybış ni, ovoni bınıvıştəmon. Çünki bəştə folklori sohib beşə insonon, xəlğon yaşamiş bedən, bəben.


 1
  Paylaş   Tweetle   Paylaş   Paylaş   Gönder
×
×

Xәş omәşon /

Xoş gәldiniz